FAQ

Hyresgäster:

Måste man svara på enkäten?

Nej, enkäten är frivillig att svara på. Självklart ser både vi och er hyresvärd att så många som möjligt är med och svarar på enkäten för att få in olika åsikter och synpunkter, då enkäten används aktivt i förbättringsarbetet. Men ni som hyresgäster väljer självklart om ni vill delta eller inte. Ring eller maila gärna AktivBo när ni får er första enkät om ni inte vill vara med i undersökningen för att undvika påminnelser.

Jag har svarat på enkäten, varför får jag en påminnelse?

Från det att vi kollar av vilka som har svarat till det att enkäten trycks och postas till hyresgästerna tar det några dagar, därför händer det att hyresgäster som har svarat antingen per brev eller mail får en påminnelseenkät. Du behöver inte svara på denna enkät eftersom ditt svar redan finns hos oss.

Hur kan jag vara anonym när mitt lägenhetsnummer står på enkäten?

Enkäterna är numrerade av två skäl, för att inte behöva påminna dem som redan har svarat och för att svar som leder till att något behöver åtgärdas ska kunna härledas till rätt fastighet. AktivBo garanterar att ditt svar är anonymt gentemot er hyresvärd.

Får vi se resultatet av enkätundersökningen?

Det är upp till er hyresvärd om de presenterar resultatet för er hyresgäster. Hör av er till er hyresvärd om ni vill veta mer.

Hur svarar jag på Internet?

På framsidan på varje enkät, uppe i högra hörnet står det ett enkätnummer, gå in på www.svar.aktivbo.se och skriv in enkätnumret bestående av 12 tecken och svara på enkäten. Glöm inte att klicka på knappen "skicka" i slutet av enkätundersökningen.

Kan jag felanmäla direkt till er?

AktivBo tar endast emot frågor som gäller enkäten. Har ni problem i fastigheten vänd er då direkt till er hyresvärd.

Får alla i mitt område enkäten?

Vanligen är det varannan eller var tredje trappuppgång som får enkäten. Detta kan dock variera beroende på er hyresvärds önskemål.

Bostads och fastighetsbolag:

Räcker det med att endast ha en webbenkät/möjlighet till att svara online?

När det gäller bostadshyresgäster är endast webbenkät i de allra flesta fallen inte tillräckligt. Svarsprocenten blir avsevärt mycket lägre än önskvärt och kvaliteten försämras. Vi rekommenderar därför alltid en kombination av tryckta enkäter och digitala svarsmöjligheter. Undantagsfallet är studentbostäder där i stort sett alla dagligen använder sig av digitala kanaler samt har en email adress från skolan som kollas regelbundet. På lokalsidan fungerar det också mycket bra att enbart fråga via webben. Man vet vilka de ansvariga personerna är, har oftast uppdaterade email adresser till samtliga och en regelbunden kommunikation.

Hur lång tid tar det att genomföra ett projekt med AktivBo?

Olika projekt tar olika lång tid. Det beror även på faktorer som bostads- / fastighetsföretagets storlek och organisation. Uppstartstiden varierar också; har man mätt tidigare behövs det mindre förberedelser än om det är första gången man mäter. Man kan generellt säga att själva enkätundersökningen tar ca 6 – 8 veckor. Utbildningsinsatser, workshops och uppföljningar beror på överenskommen projektplanering. Vad gäller åtgärderna och förbättringarna som ska genomföras baserat på hyresgästernas synpunkter som fås in i enkätsvaren pågår arbetet långt efter att projektet är avslutat.

Ska vi mäta hela eller halva beståndet, hur ofta, när på året?

Hur ofta ni mäter är upp till företaget. Det viktiga är att ni hinner göra åtgärder innan en ny mätning görs. För mindre företag rekommenderas det att mäta hela beståndet vartannat år och större företag kan mäta halva beståndet varje år. Vi rekommenderar dock att det inte ska gå längre än tre år mellan två mätningar för kontinuitetens skull. När på året undersökningen görs spelar mindre roll för resultatet, endast enstaka frågor kan påverkas, som vintertemperaturen om enkäten går ut precis vid växling av väder och värmen har ej hunnit fås upp i fastigheten.